پخش
شانزدهین سمپوزیم بین المللی روابط عمومی
این برنامه به اتمام رسیده است.

بررسی تاثیر کرونا ویروس در ساختار و‌عملکرد روابط عمومی