سمینار پکیج قبولی ویژه پر مشغله هایی که در آزمون دکتری برترند ...

مدت سمینار: دو ساعت
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ، در پی استقبال بی سابقه از اولین سمینار آزمون دکتری که به صورت زنده و ت...
شهریه سمینار: رایگان