سمینار آفلاین کسب و کار موفق در حوزه خدمات زیبایی

مدت سمینار: حدود چهار ساعت
باتوجه به استقبال بی نظیر علاقمندان از سمینار آنلاین که با رویکرد جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ضر...
هزینه مشاهده آفلاین (VOD) 150,000 تومان
120,000 تومان